Өгөгдөл

Өмнөговь аймгийн баянбүрдүүдийн байршил, өнөөгийн төлөв байдал, нөхөн сэргээх боломжийн судалгаа

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 28, 06:26 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 28, 06:24 (UTC)