Өгөгдөл

Олон жилийн дундаж ургамлын нормчилсон индексийн зураг

Олон жилийн дундаж ургамлын нормчилсон индексийн зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Цэвдэг судлалын салбар
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 25, 01:59 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 25, 01:58 (UTC)