Өгөгдөл

Онцгой байдлын сангийн загвар, программ хангамж

Abstract: The aim of this paper was to describe the conceptual, logical and physical models related to disaster management database of Mongolia and primary database implementation in a test area. As a test site, Khovd aimag has been selected and different spatial and attribute data sets were considered.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №11
Зохиогч Д.Баярбаатар, А.Энхманлай, Д.Амарсайхан
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2011
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:23 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:23 (UTC)