Өгөгдөл

Variations of vegetation net primary productivity and its responses to climate change from 1982 to 2015 in mongolia

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Sainbuyan.B
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 02:29 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 13, 10:50 (UTC)