Өгөгдөл

Морфогенетик хэв шинжийг зураглах аргазүйн асуудалд

In order to classify morphology and morphogenetic features of Mongolian eastern region.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Баянжаргал, М.Нямхүү, Э.Авирмэд, Э.Одбаатар, О.Мөнхдулам
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 08:03 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 08:02 (UTC)