Өгөгдөл

Монголын баруун бүсэд арьс, ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бүс

Сэдэвчилсэн зураг (“Spatial analysis on social, economic and urbanization of CAREC 4A corridor” 2020 бодлогын судалгааны төсөл)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч М.Алтанбагана, Б.Хэрлэнбаяр
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24, 14:04 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 24, 14:04 (UTC)