Монгол Улсын хотуудын хөгжлийн потенциалын ...

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/25215993-e6e1-40a3-af13-f33bb08cdf6d/resource/ad29eecc-8718-4f12-bdfb-a686546c9088/download/-.png

Сэдэвчилсэн зураг (“Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Шигтгэх

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24
Үүссэн 2020 11-р сар 24
Хэлбэр image/png
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created12 сарын өмнө
formatPNG
has viewsTrue
idad29eecc-8718-4f12-bdfb-a686546c9088
last modified12 сарын өмнө
mimetypeimage/png
on same domainTrue
package id25215993-e6e1-40a3-af13-f33bb08cdf6d
revision idbac57b39-e502-4f74-ac54-942377b09bf5
size438.5 килобайт
stateactive
url typeupload