Өгөгдөл

Монгол Улсын Газрын мэдээллийн сангийн бүтэц

Abstract: The aim of this paper is to describe the structure and thematic contents of land management database of Mongolia. Within the framework of the paper, some peculiarities of the integrated database are briefly reviewed.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №12
Зохиогч Ц.Бат-Эрдэнэ, Д.Амарсайхан
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2012
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:25 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:25 (UTC)