Өгөгдөл

Монгол улсын Аж үйлдвэрийн нэгдсэн төлөвлөлт, зураглал

Постэр илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Zolzaya. A
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 25, 12:18 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 25, 12:18 (UTC)