Өгөгдөл

Монгол орны шохойн чулууны тархалт

1:500 000 масштабтай

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Э.Авирмэд
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 01:33 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 01:29 (UTC)