Өгөгдөл

Монгол орны шинэсэн ойн үрийн мужлалын зураг

Монгол орны шинэсэн ойн үрийн мужлалын зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Bayartulga
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 05:36 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 05:35 (UTC)