Өгөгдөл

Монгол орны олон жилийн дундаж хоногийн хасах температурын нийлбэр

Монгол орны олон жилийн дундаж хоногийн хасах температурын нийлбэр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Цэвдэг судлалын салбар
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 25, 02:27 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 25, 02:26 (UTC)