Өгөгдөл

Монгол орны бэлчээрийн хөрсний элэгдэл эвдрэл

The research data shows that 78.8 % of the pasture land soil is eroded. Of this, 14.1 % is water eroded, 58.6 % water-wind eroded and 5.1 % wind eroded. Of the total area of Bayandelger soum, Sukhbaatar aimag, 96.6% suffered soil erosion. Of this, 20 % was moderately eroded and about 10 % was severely eroded. Our research showed that for sandy loams at a depth of 0 - 10cm, the quantity of silt was 21.7%, at 10-20 cm was 22.9% and at 20-30 cm was 25.1%. The decreased quantity of silt on the ground surface shows that soils are sensetive to wind erosion.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны геоэкологийн асуудал 2003
Зохиогч Я.Баасандорж, Д.Аваадорж
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 3, 06:55 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 3, 06:52 (UTC)