Өгөгдөл

Монгол орны 100 000-ын байр зүйн зургийн торлол (grid) .shp

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Sainbuyan.B
Арчлагч
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 21, 06:48 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 21, 06:48 (UTC)