Өгөгдөл

МОНГОЛ ОРНЫ 1:100000-НЫ ГАЗАР УСНЫ НЭРИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ОРУУЛАХ АРГАЗҮЙН АСУУДАЛ

Эрдэм Шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Sainbuyan.B
Арчлагч Boldbayar
Сүүлийн шинэчлэл 2019 3-р сар 18, 06:18 (UTC)
Үүссэн 2019 3-р сар 18, 06:18 (UTC)