Өгөгдөл

Linda Mahoney "Free Tools for Knowledge Management"

"Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан ба технологи" ОУ-ын бага хурлын илтгэлүүд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Линда Махони
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 01:26 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 01:26 (UTC)