Өгөгдөл

Limestone distribution in Mongolia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Э.Авирмэд
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 25, 15:19 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 25, 15:18 (UTC)