Өгөгдөл

Land degradation assessment in agricultural area of Mongolia: In Case of Orkhon soum in Darkhan Uul province

Land degradation assessment based vegetation cover change

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Badam Ariya
Арчлагч Badam Ariya
Сүүлийн шинэчлэл 2021 5-р сар 25, 16:34 (UTC)
Үүссэн 2021 5-р сар 25, 16:31 (UTC)