Өгөгдөл

Integrated study of GPR, ER and GIS

The aim of this study is to integrate GPR and ER data sets within a GIS and analyze the integrated data sets. The study demonstrated that GIS is a sophisticated tool for analyzing data from multiple sources.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №7
Зохиогч Unumandakh, N., Amarsaikhan, D. and M.Sato
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2007
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:01 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:01 (UTC)