Өгөгдөл

Human Influence Index of Mongolia

Судалгааны ажил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Sainbayar.D
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 02:05 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 15, 11:10 (UTC)