Өгөгдөл

Traditional Livelihoods and Mining in Mongolia’s Changing Climate

Олон улсын өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.researchgate.net/publication/312070038_Traditional_Livelihoods_and_Mining_in_Mongolia's_Changing_Climate_Exploring_the_Potential_of_Cross-sectoral_Partnerships_in_Achieving_Sustainability
Зохиогч Byambajav Dalaibuyan
Арчлагч Тэмүүжин
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 07:28 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 07:22 (UTC)