Өгөгдөл

Нийгэм-эдийн засгийн сэдэвчилсэн газрын зураг зохиоход хэрэглэгдэх зураглалын аргууд

Зураглалын аргууд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Narantsatsral.Ts
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 01:46 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 17, 17:02 (UTC)