Өгөгдөл

Налайх хотын нүүрсний уурхай орчмын өнгөн хөрсний хүнд металлын бохирдлын үнэлгээ

Бакалаврын дипломын ажил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол Улсын Их сургууль
Зохиогч Г.Уламбаяр
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 02:33 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 02:33 (UTC)