Өгөгдөл

GOSAT CO2 AND CH4 EMISSIONS FROM THAWING PERMAFROST REGIONS IN CENTRAL ASIA (2009-2018)

CO2 emissions

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж United Nations/ Austria World Space Forum
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 08:09 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 07:55 (UTC)