Өгөгдөл

Glacier recession in the Altai Mountains of Mongolia in 1990–2016

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч А.Дашцэрэн
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 30, 02:36 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 2, 03:56 (UTC)