Өгөгдөл

Geochemical transformation of soil cover in copper molybdenum mining areas

IF сэтгүүлд хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч С.Энх-Амгалан
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 15:08 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 15:04 (UTC)