Өгөгдөл

ASSESS THE POTENTIAL TO DETERMINE THE VERTICAL AND HORIZONTAL AXES OF NATIONAL INFRASTRUCTURE

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Энэхүү судалгаа нь “Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэс, нэгдсэн аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Монголын тэгш өндөрлөг болон түүний зэргэлдээх нутгийн хүрээлэн буй орчин ба тогтвортой хөгжил-13“ олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн. )

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Г.Урантамир
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24, 11:03 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 00:59 (UTC)