Өгөгдөл

Environmental Studies of Mongolia Using RS and GIS Techniques

34th Asian Conference on Remote Sensing 2013 20-24 October 2013, Bali, Indonesia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013
Зохиогч D.Amarsaikhan
Арчлагч jargaldalai
Хувилбар 34
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 5, 01:45 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 5, 01:44 (UTC)