Өгөгдөл

Electrical Tomography Measurements Along Paved Roads in Permafrost Regions of Mongolia

High-Resolution Electrical Resistivity Tomography (ERT) Measurements Along Paved Roads in Permafrost Regions of Mongolia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж EUCOP5
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 08:17 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 08:16 (UTC)