Өгөгдөл

High-resolution Electrical Resistivity Tomography measurements along paved roads in permafrost regions of Mongolia

High-resolution Electrical Resistivity Tomography (ERT) measurements along paved roads in permafrost regions of Mongolia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 19, 08:16 (UTC)
Үүссэн 2018 11-р сар 19, 08:15 (UTC)