Өгөгдөл

Эдийн засгийн коридорын дагуух хүн амын нутагшилт

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Хэрлэнбаяр
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 29, 01:46 (UTC)
Үүссэн 2019 10-р сар 11, 03:46 (UTC)