Өгөгдөл

Digital Baikal

Aleksandr Kononov Deputy director for science Institute of the Earth’s crust SB RAS, Russian Federation, Irkutsk. Email: kononov@crust.irk.ru

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Aleksandr Kononov
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 02:33 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 02:20 (UTC)