Өгөгдөл

Сумын нутаг дэвсгэрийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын аргазүйн асуудал

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 4, 02:01 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 4, 01:56 (UTC)