Өгөгдөл

Contrasting Radium-Derived Groundwater Exchange and Nutrient Lateral Fluxes in a Natural Mangrove Versus an Artificial Canal

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Bayartungalag.B
Арчлагч Boldbayar
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 01:59 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 17, 17:00 (UTC)