Өгөгдөл

Comparison of Spectral Signatures in Hyperspectral and Multispectral Data

Proceedings of the Environmental Science and Technology International Conference (ESTIC 2021)

https://www.atlantis-press.com/proceedings/estic-21/125962236

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.atlantis-press.com/proceedings/estic-21
Зохиогч Odontuya Gendaram
Арчлагч Jargaldalai
Хувилбар 2021
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 3, 06:16 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 3, 06:15 (UTC)