CAREC 4a коридорын дагуух аймгийн хүн амын ...

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/5865546f-b63e-49ed-ba3b-af6cd5a73f37/resource/30b20aaa-b27b-4b75-bd41-09debb368ab9/download/carec-4a-2010-2019-.png

Сэдэвчилсэн зураг (“Spatial analysis on social, economic and urbanization of CAREC 4A corridor” 2020 бодлогын судалгааны төсөл)

Шигтгэх

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24
Үүссэн 2020 11-р сар 24
Хэлбэр image/png
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created1 жилээс өмнө
formatPNG
has viewsTrue
id30b20aaa-b27b-4b75-bd41-09debb368ab9
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeimage/png
on same domainTrue
package id5865546f-b63e-49ed-ba3b-af6cd5a73f37
revision id1562e4a5-603e-4889-af98-7fd5e56ade3c
size254.9 килобайт
stateactive
url typeupload