Өгөгдөл

CARBON STOCK ESTIMATION USING REMOTE SENSING DATA AND FIELD MEASUREMENT IN HALOXYLON AMMODENDRON DOMINANT WINTER COLD DESERT REGION OF MONGOLIA

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Bayartungalag.B
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 20, 02:19 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 13, 11:07 (UTC)