Өгөгдөл

Влияние рекреационного лесопользования на живой напочвенный покров леса

Scientific paper

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Цэндсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2023 12-р сар 6, 05:04 (UTC)
Үүссэн 2023 12-р сар 6, 05:03 (UTC)