Өгөгдөл

ВэбГМС-ийг байгуулахын тухайд

Abstract: The aim of this study is to develop a Web-based geographical information system (WebGIS). For this purpose, WebGIS was created within Internet domain using open source programme.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №10
Зохиогч Д.Баярбаатар, Д.Амарсайхан
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2010
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:08 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:08 (UTC)