Өгөгдөл

Баянхонгор ба Төв аймгийн бүс, бүслүүр, газрын бүрхэвчийг ГМС-ийг ашиглан

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Информатикийн хүрээлэн Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2014
Зохиогч Д.Амарсайхан, Э.Жаргалдалай, А.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Бадамцэрэн
Арчлагч Jargaldalai
Сүүлийн шинэчлэл 2019 2-р сар 18, 05:36 (UTC)
Үүссэн 2019 2-р сар 18, 05:35 (UTC)