Өгөгдөл

Ашигтай бичил биетний болон газрын ховор элементийн бордоо буудайн ургац, чанарт нөлөөлөх нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 3, 09:51 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 3, 09:50 (UTC)