Өгөгдөл

ArcGIS систем дээр байрзүйн холболт хийх аргуудын тухайд

Abstract: The aim of this study is to demonstrate how to perform georeferencing within ArcGIS system. For this purpose, 3 different georeferencing methods were applied using a topographic map of scale 1:100,000.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №10
Зохиогч Д.Амарсайхан, Г.Булган, М.Ганзориг
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2010
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 06:14 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 06:14 (UTC)