watch?v=e4sobwFol74&t=4s

URL: https://www.youtube.com/watch?v=e4sobwFol74&t=4s

Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос

"Агаар болон Орчны бохирдлыг бууруулахад Төр-Шинжлэх ухаан-Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үүрэг оролцоо, хамтын ажиллагаа" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд

Эх сурвалж нь: Агаарын бохирдлыг бууруулах газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1
Үүссэн 2018 10-р сар 1
Хэлбэр Тодорхой бус
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created2 жилээс өмнө
id5a223697-648d-4c50-a882-5a4d591a6048
package id0a16d06c-f501-4320-b4ef-1da221adad0a
revision idf8f35964-c3d1-423b-9864-0c4437e6d1e4
stateactive