6-4 full paper Saruulzaya.pdf

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/29087917-2f95-4baa-bb4c-b9a7d0c5e79d/resource/21b90ba5-5451-4ab9-aa53-263b0af7d213/download/6-4-full-paper-saruulzaya.pdf

Northern Mongolia-Full-Paper

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24
Үүссэн 2018 9-р сар 24
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй)
created2 жилээс өмнө
formatPDF
id21b90ba5-5451-4ab9-aa53-263b0af7d213
last modified2 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id29087917-2f95-4baa-bb4c-b9a7d0c5e79d
revision id3bd4e540-a20e-4321-974c-32add7b75758
size688.7 килобайт
stateactive
url typeupload