МОНГОЛ ОРНЫ МӨЛГӨР ЦОХЫН ИДЭШ ТЭЖЭЭЛ, ТАРХАЛТ

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/1e326a87-760a-4092-a6f3-a0843405e337/resource/cc85a85d-b432-4567-ab5c-e8ff7a3bb042/download/-.pdf

Өгүүлэл

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 16
Үүссэн 2019 11-р сар 16
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй)
created3 жилээс өмнө
format.pdf
idcc85a85d-b432-4567-ab5c-e8ff7a3bb042
last modified3 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id1e326a87-760a-4092-a6f3-a0843405e337
revision id23bafc64-23e8-4ad6-abc0-0f9236049a7f
size306.5 килобайт
stateactive
url typeupload