Өгөгдөл

Төв аймгийн Баянхангай болон Лүн сумдын цөлжилтийн зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 2, 01:27 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 2, 01:25 (UTC)