Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: байгал

Үр дүнг шүүх