Салбар

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний органик нүүрстөрөгч

Үр дүнг шүүх