Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний бохирдол

Үр дүнг шүүх