Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хүнд металл

Үр дүнг шүүх